Türkiye’de eğitimin evrenselleşmesi

Türkiye’de eğitim sistemi büyük uğraşlarla ve yatırımlarla güçlendirilmiş olmasına karşın, yapılan bu iyileştirme­lerin toplumdaki görünürlüğünün kâfi olmadığı ve ye­terince bilinmediği açıktır. Bu nedenle bu kitapta eğitim sistemimizdeki son 20 yıldaki gelişmeleri ana sınırlarıyla kıymetlendirmek istedim. Bunu yaparken maksadım, bu iyi­leştirmelerin sonuçlarını objektif bir halde ulusal ve ulus­lararası bilgilere dayalı olarak değerlendirmektir. Bu kita­bın, okullar ortası muvaffakiyet farklarını azaltacak ve hasebiyle eğitimde fırsat eşitliğini artıracak yeni eğitim politikaları­nın oluşturulabilmesine katkı sunmasını diliyorum.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.