Resmi Gazete’de bugün (21 Aralık 2023 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

– Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

– Lisanslı Yediemin Depoları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

– Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik

– Risk Gruplarının Belirlenmesine ve Kredi Sınırlarına İlişkin Yönetmelik

TEBLİĞLER

– Lisanslı Yediemin Depoları Yönetmeliği Ücret Tarifesi

– Satış Giderleri Tarifesi

– 7381 sayılı Nükleer Düzenleme Kanununun 25 inci Maddesi Uyarınca 2024 Yılında Uygulanacak İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

– Anayasa Mahkemesinin 26/10/2023 Tarihli ve E: 2023/81, K: 2023/184 Sayılı Kararı

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARLARI

– Yüksek Seçim Kurulunun 20/12/2023 Tarihli ve 2023/1565 Sayılı Kararı

– Yüksek Seçim Kurulunun 20/12/2023 Tarihli ve 2023/1568 Sayılı Kararı

– Yüksek Seçim Kurulunun 20/12/2023 Tarihli ve 2023/1573 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx